Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at udsatte borgere kan få dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling

Socialdemokratiet og Enhedslisten har i kommunalbestyrelsen foreslået, at udsatte borgere kan få dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling. Forslaget