EL: Ophæv dog handlen mellem Frederiksberg Boligfond og Blackstone

Enhedslisten opfordrer til at Frederiksberg Boligfond og Blackstones handel med lejeboliger på Frederiksberg ophæves

Enhedslisten forsøger at få både Frederiksberg Boligfond og Blackstone til at se fornuften i at ophæve deres handel med lejeboliger på Frederiksberg. Enhedslisten foreslår derfor at Boligfonden og Blackstone ser hinanden dybt i øjnene og ser deres gensidige interesse i at ophæve handelen.

Boligsagen er ved at udvikle sig til en helt uoverskuelig sag, som sandsynligvis vil medføre flere retssager, der kan løbe over mange måneder om ikke år. Alt efter hvorledes dommene falder ud, og det er slet ikke klart hvordan det bliver, så kan der opstå situationer, hvor beboerne skal have erstatning og salget måske kan bliver ugyldiggjort, udtaler Enhedslistens Rådmand Thyge Enevoldsen

Det kan være Blackstone mener, at de tidligere har mødt vanskelige lejere, men med det aktivitetsniveau og engagement som lejerne i f.eks. Den Sønderjyske By har lagt for dagen så kan de sikkert se frem til en kamp et niveau højere end den de kender til nu. Blackstone kan se frem til en monsterregn af klager til Huslejenævnet, Boligretten, civile søgsmål og blokadelignende demonstrationer. Frederiksberg Boligfond kan se frem til tunge retssager og løber en stor risiko for, at salget til en amerikansk kapitalfond ikke er løsningen på fondens problemer.

Hvis Frederiksberg Boligfond mener, at det er nødvendigt at frasælge en eller flere af deres ejendomme, ville den fornuftige løsning være, at gå i dialog med lejerne og tilbyde dem at købe deres ejendom, med henblik på at stifte en andelsboligforening, slutter Rådmand Thyge Enevoldsen (EL)

Da sagen har stor interesse inviterer Enhedslisten Frederiksberg til offentligt møde, med Folketingsmedlem Pelle Dragsted og beboere fra Den Sønderjyske By: Mandag d.11. marts kl. 19.30, på Tre Falke Skolen.

Yderligere oplysninger fås hos Thyge Enevoldsen
Mobil: 2628 6638
E-mail: thygee@frederiksberg.dk