Medlemsmøde – Frederiksberg Boligfond mm.

Dagsorden til medlemsmøde 15. januar 2019,

kl. 19.00 – 21.30, Hostrupsvej 8

Tema om lokal boligpolitik på Frederiksberg – Frederiksberg Boligfond mm.

1. Valg af ordstyrer og referent, samt præsentationsrunde.

2. Orientering om Frederiksberg Boligfonds salg af Ejendomme mm.

3. Workshop – Hvordan støtter vi lejerne i de ”solgte” ejendomme og i FBs og kommunens lejemål i øvrigt.

4. Godkendelse af bevilling mv.

5. Status fra valgkampgruppen.

6. Vigtige datoer og info om Årsmødet.

7. Aktivister til at hjælpe 3 timer (giver gratis mad mm.) ved Ø kulturarrangement i KU.BE 26/1, kl 13.00-23.00 og aftale uddeling af flyers til arrangementet, samt aktivister til 8. marts arrangement.

8. Evt.

AU 10/1/2019