Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at udsatte borgere kan få dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling

Socialdemokratiet og Enhedslisten har i kommunalbestyrelsen foreslået, at udsatte borgere kan få dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling. Forslaget er stillet af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe (A) og Mette Bang Larsen (Ø).

Undersøgelser viser, at antallet af besøg hos tandlægen afhænger af, hvor meget der står på bankbogen, og at en lavere indkomst og kortere uddannelse betyder færre tandlægebesøg. Det kan have store konsekvenser for det enkelte menneske. For færre tandlægebesøg og dårlige tænder kan give store problemer som akutte smerter, svækkede eller manglende tænder, underernæring og en række følgesygdomme, som i værste fald kan have fatale konsekvenser. Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker større lighed i sundhed, herunder lige adgang til tandbehandling, og foreslår derfor, at  kontanthjælpsmodtagere med flere får dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling. Konkret foreslår vi en udvidelse af kommunens omsorgstandpleje, så den kan behandle en bredere gruppe af økonomisk udsatte borgere end i dag.

Tandsundhed er et af de steder, hvor den sociale ulighed i sundhed er allerstørst. Selvom man kan få tilskud, risikerer man stadig af stå med en egenbetaling på flere tusinde kroner. Penge som man ikke har, når man for eksempel er på kontanthjælp. Derfor fravælger økonomisk udsatte mennesker ofte en ellers nødvendig tandbehandling.

Hvis man ønsker større lighed i sundhed, er lige adgang til tandbehandling essentiel. Derfor
foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten, at udsatte borgere kan få dækket alle udgifter i
forbindelse med tandlægebehandling.

Beslutningsforslaget blev oversendt til socialudvalget.