Socialdemokratiet og Enhedslisten stiller forslag om lavere hastigheder på Frederiksberg

Forslag Socialdemokratiet og Enhedslisten har i kommunalbestyrelsen foreslået, at Frederiksberg sænker hastigheden til 40 km/t og om muligt 30 km/t på skoleveje, veje med mange børn og ældre samt veje med dårlige oversigtsforhold.

Forslaget stillet af til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe (A),
2. viceborgmester Michael Vindfeldt (A) og rådmand Thyge Enevoldsen (Ø).

I Folketinget arbejder flere partier for, at kommunerne får mulighed for sænke hastigheden til 30 km/t og 40 km/t på veje omkring skoler, i boligkvarterer og på veje med dårlige oversigtsforhold. Borgmestrene i seks nordsjællandske kommuner har tillige sendt et fælles brev til transportministeren med et ønske om at få 40 km/t-zoner nær skoler og
i boligområder. Og for nylig fik København efter tovtrækkeri med Københavns Politi tilladelse fra Transportministeriet til at etablere lokale hastighedsgrænser på 40 km/t i
Holmbladsgadekvarteret. Begrundelsen fra Transportministeriet til at give tilladelse til 40 km/tzoner var bl.a. en høj koncentration af børne- og ældreinstitutioner samt dårlige
oversigtsforhold på grund af mange parkerede biler og byinventar.

Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår derfor, at Frederiksberg i dialog med politiet og Transportministeriet vedtager at sænke hastigheden til 40 km/t og om muligt 30 km/t
på skoleveje, veje med mange børn og ældre samt på veje med dårlige oversigtsforhold for
trafikanter og forgængere.

Beslutningsforslaget blev på kommunalbestyrelsens møde oversendt til by- og miljøudvalget.