Arbejdsudvalg

  • Arbejdsudvalget er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger med udgangspunkt i medlemsmødernes beslutninger.
  • Arbejdsudvalg vælges hvert år på generalforsamlingen. Det består af 5-9 medlemmer. Møderne og aktiviteterne er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Dog er det kun medlemmer af arbejdsudvalget, der har stemmeret på møderne.
  • Arbejdsudvalget står for den daglige drift og for at der bliver afholdt møder, indkøbt kaffe og bestilt flyers fra landskontoret mm.
  • Afdelingen har en kontaktperson – Mads-Emil Christensen – som sørger for at besvare henvendelser, er ordstyrer til møderne og er den som folk udefra typisk kontakter.
  • [email protected]