I disse COVID-19 tider har vi ligget underdrejet med afdelingsmøder osv. Men det betyder jo ikke, at der ikke er spørgsmål/konflikter – også lokalt – under krisen, som er politiske, og som Enhedslisten Frederiksberg skal blande sig i …

Frederiksberg er ikke til salg!

“Det er dybt kritisabelt hvis Boligfonden ikke har gjort lejerne opmærksomme på det oprindelige skødes bemærkninger om deres forkøbsret. Det vil jeg gerne opfordre lejerne til at udfordre evt. prøve det i retten. Boligfondens påstand om, at Frederiksberg Kommune har frasagt sig forkøbsretten, ikke bare på egne vegne, men også på vegne af lejerne, tror jeg ikke holder, men hvis det gør, vil jeg opfordre lejerne til at klage til tilsynsmyndighederne over flertallet i kommunalbestyrelsens beslutning og kræve den omstødt. Faktisk burde enhver frederiksbergborger overveje at klage over flertallets afgørelse, da den muligvis har givet kommunen et tab på mange millioner kroner.”

Thyge Enevoldsen
Enhedslisten

Vildledende oplysninger fra Nikolaj Bøgh (C) om salg af boliger til Blackstone

Da Nikolaj Bøgh (C) på forrige kommunalbestyrelsesmøde svarede på spørgsmål fra et kommunalbestyrelsesmedlem om kommunens holdning til salg af Den Sønderjyske By, sagde han sådan:
“Kommunen har ingen muligheder for at sikre en anden ejerkonstruktion, men den såkaldte tilbudspligt, som er lovpligtig, gælder i denne situation. Det vil sige, at beboerne har mulighed for at købe ejendommene på samme vilkår som de, der indgår i den indgåede købsaftale, og i stedet stifte en andelsboligforening.”
Det er direkte forkert og en vildledning af kommunalbestyrelsen og offentligheden kun at nævne denne mulighed.