Vælg en værdig alderdom

Serviceniveauet i Frederiksberg Ældrepleje er for dårligt. Igennem flere år har kommunen skåret ned på midlerne til ældreområdet og derved reelt undermineret den opprioritering som Folketinget med Ældremilliarden havde lagt op til. Revisiteringer af al kommunal støtte har været en nedskæringsøvelse, hvor mange modtagere af hjemmehjælp har mistet eller fået reduceret hjælpen. Madordninger og indkøbsordninger er reelt endt hvor enkelte firmaer har monopol på opgaven og mange ældre melder tilbage at firmaerne klart udnytter deres monopolstilling.

To eksempler: for hver 1.000 ældre Frederiksberg-borgere over 80 år der udskrives fra hospitaler, genindlægges i gennemsnit 121 inden for 30 dage. Vel at mærke såkaldte forebyggelige indlæggelser, som burde nære undgået, hvis kommunen havde taget godt imod de udskrevne og sikret at de fik den nødvendige hjælp og pleje. Sammenlignet med andre kommuner ligger Frederiksberg klart i bunden.

Alle kommuner tilbyder familier og ægtefæller med alvorligt syge familiemedlemmer en aflastningsmulighed for at give familierne lidt luft til at klare en ofte hård hverdag. De fleste kommuner tilbyder rimelige vilkår i aflastningen med enkeltværelser og eget toilet. På Frederiksberg er tilbuddet en seng på en 4-mands stue. Resultatet er en besparelse, fordi familier ikke mener, de kan byde deres pårørende dette.