Vælg det gode børneliv

Enhedslisten vil styrke kommunens daginstitutioner ved at indføre minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Vi mener, at alle børn skal have mulighed for at blive set og hørt – hver dag.

Desværre har vi de sidste fire år set nedskæringer på vores børn: Skovbørnehaver er solgt, små daginstitutioner er blevet lukket, offentlige institutioner er blevet truet med tvangsudlicitering og de integrerede institutioner mangler hænder. Blå blok på rådhuset har desuden besluttet, at det kun er de forældre, der taler dansk, der har et frit institutionsvalg. Enhedslisten vil en anden vej. Vi ønsker at alle børn, uanset hvilket sprog deres forældre taler, skal have lige mulighed for at komme i netop den institution, forældrene føler sig trygge ved.

Et godt børneliv kommer ikke af sig selv. Den kræver dygtigt personale samt tillid til dem, der tager varer på vores børn. Det er derfor vigtigt, vi skaber forudsætningerne og fundamentet for tilliden – nemlig bedre normeringer i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner.