Tag miljøet alvorligt

Alle partierne taler om, at vi skal være mere grønne, men i Enhedslisten mener vi det alvorligt. Vi arbejder for at Frederiksberg skal blive en miljømæssigt bæredygtig kommune.

Der er masser at tage fat på. De borgerlige partiers ”grønne pakke” for 2018 handler om bedre renholdelse i byen og flere træer i bybilledet, primært på Frederiksberg Alle. Det er ikke fordi der er noget galt med bedre renholdelse og flere træer. Begge dele tjener til at forskønne vores by, men det bidrager ikke til bæredygtigheden. Det er i bogstavelig forstand blot ”pyntegrønt”.

Enhedslisten prioriterer den grønne omstilling og bynaturen på Frederiksberg. Blandt vores forslag er: mere affaldssortering fra husstande og firmaer, flere solcelleanlæg, øget fokus på biodiversitet og bekæmpelse af forureningen fra biler, brændeovne og mikroplast fra kunstgræsplæner.

Kommunale kantiner bør være økologiske, ikke kun af hensyn til det omgivende miljø, men også til de borgere, der dagligt spiser den kommunale mad fordi de ikke har mulighed for at vælge andre alternativer.