Den store menneskehed – 1. maj tale

Denne dag, 1. maj, minder mig hvert år at jeg er en del af en kæmpestor familie, den store menneskehed, som en stor tyrkisk digter en gang kaldte os: Os, der kæmper for retfærdighed, os, der kæmper for at alle på kloden får adgang til lige muligheder, os, der kæmper for anstændige arbejdsforhold, os, der kæmper for lige rettigheder til alle – uanset race, køn, etnicitet, og seksuel orientering. Vi er en stor familie. Og vores brødre og søstre over hele verden, fra morgenstunden i Sydney til aftentimerne i San Fransisco, fra København til Buenos Aires, fra Istanbul til Johannesburg, over hele kloden og i løbet af et helt døgn- markerer denne dag med de samme ønsker og med de samme drømme. Ingen anden politisk bevægelse eller verdenssyn har denne gennemslagskraft og sådan en fælles bevæggrund, der kan samle og mobilisere så mange mennesker og så mange hjerter over hele kloden på en gang.
Vi er den store menneskehed, vi er arbejderklassen.
Arbejderne og arbejderklassen har ændret sig meget siden 1. maj 1886, hvor kampen for 8-timers arbejdsdag kulminerede med store konfrontationer mellem arbejderne og ordensmagten i Chicago. Siden den dag blev der kæmpet for mange rettigheder, der blev givet mange ofre, der blev også vundet mange sejre, og der skete også mange og store teknologiske og samfundsmæssige forandringer siden.
Men i dag, hvor vi skriver 2023, har vi stadig meget at kæmpe for, og vi har stadig mange gode grunde til at hilse den globale arbejderklasse og dens kamp over hele verden
Arbejderklassens store tyrkiske digter, min landsmand, Nazim Hikmet, har en gang skrevet en hyldest til den tyrkiske arbejderklasse. Den kan man lige så godt læse igen med hele verdens arbejderklasse in mente:

Hilsen til Tyrkiets Arbejderklasse
Vær hilset, Tyrkiets arbejderklasse!
Vær hilset, I som skaber det nye!
Sædekorn, spire til det kommende og blivende,
vær hilset!
Alle frugter vokser på Jeres grene.
Dagene vi længes efter, vore herlige dage
ligger i Jeres hænder,
retfærdighedens tid, den lysere tid
hvor
om dagen ingen udbyttes
og om natten
ingen plages af slut i sin søvn,
brødets, rosens og frihedens tid.

Vær hilset, Tyrkiets arbejderklasse!
Vær hilset, I som på torvene udråber
vores længsel
efter jord, bog, arbejde,
længslen efter at se vores fane med dens måne og stjerne befriet.

Vær hilset, tyrkiske arbejderklasse
som en dag vil overvinde fjenden!
Vær hilset, I arbejdende
som skal overvinde pengenes herredømme,
fanatikerens mørke
og de fremmedes raketter!

Vær hilset, Tyrkiets arbejderklasse!
Vær hilset, I som skaber det nye!

Rigtig god 1. Maj!! Rigtig god kampdag!!

Günay Usta
Kontaktperson Enhedslisten Frederiksberg