Vildledende oplysninger fra Nikolaj Bøgh (C) om salg af boliger til Blackstone

Da Nikolaj Bøgh (C) på forrige kommunalbestyrelsesmøde svarede på spørgsmål fra et kommunalbestyrelsesmedlem om kommunens holdning til salg af Den Sønderjyske By, sagde han sådan:
“Kommunen har ingen muligheder for at sikre en anden ejerkonstruktion, men den såkaldte tilbudspligt, som er lovpligtig, gælder i denne situation. Det vil sige, at beboerne har mulighed for at købe ejendommene på samme vilkår som de, der indgår i den indgåede købsaftale, og i stedet stifte en andelsboligforening.”
Det er direkte forkert og en vildledning af kommunalbestyrelsen og offentligheden kun at nævne denne mulighed.

Det viser sig, at lejerne har en tinglyst ret til at få ejendommene tilbudt til en pris, der tager udgangspunkt i den pris, ejendommene i sin tid i 30’erne blev solgt til af Frederiksberg Kommune til Frb. Boligfond. Dvs. prisen skal fremskrives til nutidskroner, men slet ikke til den tårnhøje markedspris på ca. 1 mia. kr., som Blackstone har tilbudt. Og lejerne er langt bedre stillet, end det fremgår af Nikolaj Bøghs svar.
Oplysningerne om lejernes bedre muligheder fremgår af en udsendelse i Orientering på DR P1 13/12-18.
Kun Enhedslisten og SF har stemt imod salget. Gad vide hvad andre partier ville have stemt, hvis de var blevet korrekt informeret?
Kommunen må selvfølgelig være bekendt med de vilkår, kommunen selv i sin tid solgte ejendommene til, og at vælge at undlade at oplyse beboerne og kommunalbestyrelsen om dette kræver en forklaring?

Ole Horskær Madsen