Mette Bang Larsen stiller forslag om undskyldning for fejlbehandling Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen (Ø) har i kommunalbestyrelsen stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune giver en officiel og uforbeholden undskyldning til Frida og Jeanette Strauss som undskyldning for den fejlbehæftede sagsbehandling de har været udsat for, fra familieafdelingens side, og som Frederiksberg er dømt skyldig i fra Frida Strauss’s vedkommende i byretten.

Beslutningsforslaget blev på kommunalbestyrelsens møde d. 5. oktober oversendt til behandling i børneudvalget.